Trä

Ur egna skogen plockar jag material till min konst i trä. Skogen får stå kvar och gynna den biologiska mångfalden. Där finns hassel, gran, tall, björk, sälg, asp, rönn, ek och bok. Ibland skaffar jag lind på annat håll för att skulptera i. Målet är att till stor del förädla råvaran från min egen skog. Att själv välja träd, fälla, kvista och sen designa och skapa är otroligt häftigt. Varje träd som tas ner ska ha ett syfte.

- kan de två gå hand i hand?

Konst och bioligisk mångfald

Jag växte upp med en pappa som byggde en stor segelbåt i trä och har själv renoverat och snickrat en hel del. Men att skapa konst i trä är för mig ganska nytt.

Det är en fantastiskt spännande resa och materialet känns så rätt när jag använder mina gamla släktingars verktyg från deras tid som möbelsnickare runt 1900-talets början. Kanske har jag en trä-gen som nu sakta börjar vakna och utvecklas.